เราเที่ยวด้วยกัน

This campaign is not available at this moment.
Please wait for the announcement for the new phase to come :)​

เงื่อนไขโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

  • ส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้อง หรือ ต่อคืนสูงสุด 10 ห้อง หรือ 10 คืน
  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า 7 วัน
  • เมื่อชำระค่าที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่รีสอร์ทกำหนด
  • ไม่สามารถใช้สิทธิ์กับที่พักหรือร้านอาหารที่อยู่จังหวัดเดียวกับทะเบียนบ้านได้

วิธีการจอง

  • ลูกค้าแจ้งหมายเลข 4 ตัวสุดท้ายของบัตรประชาชน และ เบอร์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียนโครงการ
  • ชำระเงินผ่าน G-Wallet ผ่านแอฟเป๋าตังค์ (จะมีการแจ้งเตือนหลังทางรีสอร์ททำการจองเข้าระบบ) ก่อน 23.59 ของวันที่ได้รับการแจ้งเตือน